GIF / mbo Rijn IJssel

 
gif.jpg

9 juni 14.45u / locatie Dome / 14+

Tien jaar na hun scheiding ontmoeten een man en een vrouw elkaar voor het eerst weer, op de plaats waar hun enige kind begraven ligt. Steeds maar weer blijkt hoe het gestorven kind hun beider leven vergiftigd heeft. Allebei zijn ze verscheurd door verdriet, maar slagen ze er niet in om te rouwen. Tot het moment dat ze de kwetsbaarheid hebben om terug te keren naar het verleden, naar het sterfbed van hun kind. 

Spel Sigrid van Rijswijk en Thoma van de Haar