Kunstbaken Festival is een intiem jongerenfestival waar theater- en dansvoorstellingen worden geprogrammeerd, aangevuld met presentaties. Het zijn producties waarin talentvolle jongeren de hoofdrol spelen onder regie van professionals.

FESTIVAL
ORGANISATIE

Het Theaterschip was tussen 2009 en 2016 producent en programmeur van Festival Havenwerk. Met Kunstbaken Festival geeft het de komende jaren een nieuwe invulling aan haar doelstellng om een podium voor talentontwikkeling voor jonge mensen en nieuwe makers te realiseren. 

 
DEF4.jpg

THEATERSCHIP

Het Theaterschip begeleidt en biedt ruimte aan jonge mensen om in een professionele omgeving hun eigen talent te ontdekken en door te ontwikkelen. Jonge mensen, tussen de 10 en 21 jaar oud, die wellicht de ambitie hebben of ontwikkelen om, op termijn,
naar het kunstvakonderwijs te gaan. Dit realiseert het Theaterschip door programma’s op te zetten waarbij het proces (het aanleren van competenties) dan wel het product (het maken van professionele producties met jonge mensen op de
vloer) centraal staat.
Het Theaterschip geeft ondersteuning aan deze ontwikkeling van jonge mensen door vanuit artistieke doelen en ambities te werken. Het Theaterschip streeft met zijn programma’s naar producten waarbij de  scheidslijn tussen professionals en jonge mensen vervaagt.
Kortom het Theaterschip staat voor professionele talentontwikkeling, producties en projecten van hoge kwaliteit voor en door jonge mensen. Uitdagende producties en projecten die aansluiten bij het niveau en ambitie van de deelnemers waardoor kwaliteit en succeservaring, als voorwaarden voor een positieve ontwikkeling, worden gerealiseerd.

 

 

SPONSOREN

Het Theaterschip krijgt meerjarige financiele ondersteuning van de Provincie Overijssel en de Gemeente Deventer.